Testiranje zimskog semestra i upisi u ljetni semestar

Testiranje zimskog semestra i upisi u ljetni semestar traju od 29.02. do 11.03.2016. godine. Studenti 1. godine preddiplomskog i diplomskog studija trebaju dostaviti indeks u Ured za studente. Studenti viših godina nakon obavljenog upisa u ljetni semestar putem Studomata trebaju dostaviti indeks na testiranje u Ured za studente.