Testiranje zimskog semestra i upisi u ljetni semestar

Testiranje zimskog semestra i upisi u ljetni semestar traju od 26.02. do 10.03.2018. godine. Studenti 1. godine preddiplomskog i diplomskog studija trebaju dostaviti indeks u Ured za studente. Studenti viših godina nakon obavljenog upisa u ljetni semestar putem Studomata trebaju dostaviti indeks na testiranje u Ured za studente.