Solid-State Science & Research 2017

Poštovani,

u ime Organizacijskog odbora pozivamo Vas na znanstveni skup Solid-State Science & Research 2017 koji će se održati u prostoru Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 28. do 30. lipnja 2017. godine.

Solid-State Science & Research je međunarodni skup orijentiran na kemiju i fiziku kondenzirane tvari te znanost o materijalima uključujući geologiju i tehničke znanosti. Motivacija organizatora je na jednom mjestu okupiti znanstvenike te osobito njihove mlađe suradnike koji istražuju procese u čvrstom stanju, kako eksperimentalnim tako i teorijskim i računalnim metodama. Niz plenarnih i pozvanih predavanja vrhunskih znanstvenika bit će popraćen i većim brojem kraćih predavanja mlađih istraživača kojima se ovim putem daje prilika prezentirati svoj rad pred multidisciplinarnom znanstvenom publikom. Večernja će posterska sekcija omogućiti prezentaciju rezultata i razmjenu iskustava i ideja u manje formalnom okruženju što će otvoriti vrata za nove suradnje.

Posebnu pažnju na ovom skupu želimo pružiti mladim istraživačima i studentima te im dati priliku da predstave svoj istraživački rad. Dodatno ohrabrenje mladim suradnicima bit će i nagrade za najbolje posterske prezentacije koje će dodijeliti Znanstveni odbor skupa.

Sve detaljnije informacije vezane uz skup molimo potražite na mrežnoj stranici scires.irb.hr gdje se između ostalog nalaze upute vezane uz registraciju i pripremu sažetaka.

Nadamo se Vašem sudjelovanju na skupu Solid-State Science & Research.

Dr. sc. Krunoslav Užarević
Predsjednik Organizacijskog odbora
znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Solid-State Science & Research 2017 –
Poziv