SMOTRA SVEUČILIŠTA – RADIONICE ZA MATURANTE

Odjel za fiziku poziva sve zainteresirane maturante na radionice u sklopu 22. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Podaci o radionicama nalaze se u priloženom letku.