Seminar: Otkriće izvora astrofizičkih neutrina

Na Odjelu za fiziku, Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeklu održati će se seminar kojega će držati doc. dr. sc. Dario Hrupec i govoriti će o Otkriću izvora astrofizičkih neutrina. Seminar će se održati u srijedu 24. listopada 2018. godine s početkom u 13:15 sati u prostoriji 60, Odjel za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

doc.dr.sc. Dario Hrupec – Seminar