Seminar Odjela za fiziku – Matko Mužević, prof.

Tema seminara je Optička svojstva ultra-tankih jednoelementnih poluvodiča. Seminar će se održati na Odjelu za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6 Osijek u petak, 25. siječnja 2019. godine s početkom u 13:30 sati u prostoriji 60.

Plakat seminara