RASPORED DEŽURSTAVA NA 22. SMOTRI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ČETVRTAK (13.12.)
11:00-13:30 Dejan Gemeri, Ivana Bakoška
13:30-18:00 Igor Lassinger, Kristijan Dragičević

PETAK (14.12.)
12:00-15:00 Rea Pejičić, Ivan Dorotek
15:00-18:00 Matej Kruhoberec, Josipa Šumanovac, Ivana Martić

Smotra se održava na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1 (Sveučilišni kampus). Molim studente da dođu na vrijeme za svoju smjenu i ujedno se zahvaljujem na sudjelovanju.

Maja Varga Pajtler