Rad na projektu Utjecaj magnetske anizotropije na kvantne spinske sustave

Traži se

DOKTORAND/DOKTORANDICA

za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost Utjecaj magnetske anizotropije na kvantne spinske sustavena Institutu za fiziku u Zagrebu.

Tema doktorskog rada bit će eksperimentalno proučavanje anizotropnih magnetskih svojstava novih niskodimenzionalnih i/ili frustiranih spinskih sustava. U okviru izrade doktorskog rada student(ica) će sudjelovati u nadogradnji postava za torque magnetometriju na visoka magnetska polja te u uvođenju električnog polja u eksperimentalni postav sa vrhom proučavanja magnetoelektrika.

Više detalja možete pronaći na mrežnoj stranici projekta: imaqss.ifs.hr
Kontakt osoba: Dr.sc. Mirta Herak, email: mirta@ifs.hr

Oglas – PDF dokument