Profesionalno savjetovanje studenata – radionica: Kako se uspješno predstaviti na razgovoru s poslodavcem

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Služba za profesionalno savjetovanje studenata

organizira radionicu za sve zainteresirane studente

Kako se uspješno predstaviti na razgovoru s poslodavcem

Radionica će se održati u Centru za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Osijeku,
Ulica cara Hadrijana 10c (Sveučilišni Campus) u utorak, 28. travnja 2015. godine s početkom u 13:30 sati.

Radionica je namijenjena svim zainteresiranim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prijave za sudjelovanje primaju se do popunjenja kapaciteta, a najkasnije do 24. travnja 2015. godine na e-mail adresu: visnja@unios.hr.