Prof. dr. sc. dr. h.c. Josip Planinić (1941. – 2020.)

Obavještavamo sve djelatnike i studente Odjela za fiziku kao i zainteresiranu javnost da je naš dragi profesor i kolega, Prof. dr. sc. dr. h.c. Josip Planinić preminuo u Zagrebu u 79. godini života.

Sahrana će biti u petak, 07. veljače 2020. u 13:20h na Mirogoju u Zagrebu.

Termin i mjesto komemoracije ćemo naknadno objaviti na web stranici OF-a.

Kratak životopis

Rođen je u Sarajevu, 17. prosinca 1941. godine. Školu je pohađao u Travniku i maturirao na gimnaziji 1960. godine. Studij fizike upisao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio s diplomskim radom iz dozimetrije zračenja. Od 1966. godine zaposlen je prvo kao asistent, a potom i kao docent na Zavodu za fiziku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zagrebu magistrirao je 1971. godine s temom “Karakteristike proporcionalnog brojača za mjerenje radioaktivnog ugljika C-14”, a zatim i doktorirao, 1975. godine s disertacijom pod naslovom “Višežičani proporcionalni brojač za mjerenje niskih aktivnosti tricija“. Oba navedena kvalifikacijska rada iz područja nuklearne fizike izradio je na Institutu “Ruđer Bošković” u Zagrebu, gdje je bio zaposlen kao vanjski suradnik.

Od 1985. godine bio je zaposlen na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a kasnije na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Osijeku kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Uz navedeno područje znanstvenog istraživanja u nuklearnoj fizici, sudjelovao je u istraživanju i vodio znanstvene projekte povezane s elektronskom spinskom rezonancijom, problemom radona te detekcijom neutrona u atmosferi. U međuvremenu je više godina boravio kao gostujući istraživač na Institutu Max Planck, Muelheim, Njemačka, (1977./78.), u National Research Center, Ottawa, Kanada (1980.) te u Center of Nuclear and Alternative Energy, Rim, Italija (1998./99).

Poslije Domovinskog rata obnašao je dužnosti dekana Pedagoškog fakulteta, 1993./94. godine i rektora Sveučilišta u Osijeku, 1994. – 1997. godine, kao i predsjednika rektorskog zbora RH. Obavljao je dužnost predstojnika Zavoda za eksperimentalnu i teorijsku fiziku na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Osijeku sve do odlaska u mirovinu kada je izabran u zvanje profesora emeritusa.

Kao znanstvenik i voditelj znanstvenih projekata, autor je preko stotinu objavljenih radova. Bio je mentor i sumentor dvaju magistarskih i triju doktorskih radova te tridesetak diplomskih radova. Objavio je devet udžbenika i znanstvenih monografija te šest knjiga poezije).

Otac je četvero odrasle djece (Mirka, Krešimira, Jasne i Marije).