Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na Sveučilištima s obzirom na epidemiju COVID-19

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Krizni stožer Sveučilišta u Zagrebu vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)
Zagreb, 8. svibnja 2020.

Tekst objave u PDF formatu