Predavanje: Kome treba ta popularizacija znanosti

Podružnica Hrvatskog fizikalnog društva u Osijeku i Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku u petak 20. rujna 2019. u 10:00 sati u učionici 60 na Odjelu za fiziku organiziraju predavanje Kome treba ta popularizacija znanosti.

Predavč je dr. sc. Saša Ceci sa Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

» Sažetak predavanje i kratka biografija predavača