Predavanje dr. sc. Maje Varga Pajtler

Podružnica Hrvatskog fizikalnog društva u Osijeku i Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku u utorak 24. ožujka u 13:00 sati u učionici 60 na Odjelu za fiziku organiziraju predavanje dr. sc. Maja Varga Pajtler

Prijenos nukleona u sustavu 90Zr+208Pb

Reakcije prijenosa mnogo nukleona u sustavu 90Zr+208Pb mjerene su na energijama bliskim kulonskoj barijeri u mjernom uredaju Prisma+Clara. Laki partner ove reakcije detektiran je magnetskim spektrometrom Prisma, dok su koincidentne gama zrake detektirane gama detektorom Clara. Rekonstrukcijom putanja kroz magnetski spektrometar prepoznati su produkti reakcije: atomski naboj, masa, ukupna energija lakog fragmenta, kao i pridruženi elektromagnetski spektri.Analizirani su elektromagnetski spektri atomskih jezgara pobuđenih prijenosima neutrona, tj. izotopi cirkonija i njegovog binarnog partnera, olova, kao i izotopi itrija i stroncija, pobuđeni u reakcijama ogoljavanja protona. U seminaru će se prikazati najsnažnije pobuđena stanja i njihova dominantna struktura. Usporedbom parnih i nepranih izotopa dobivene su informacije važne za sparivanje fonona i fermiona, te povezanje ovih stupnjeva slobode s parametrima važnim u opisu dinamike reakcije.

Oglas-Maja Varga Pajtler