Poziv na testiranje

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA FIZIKU

Povjerenstvo za provjeru uvjeta natječaja za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto III. vrste – laboranta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjela za fiziku Osijek objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE

(Pismeni dio, praktični dio, te razgovor s kandidatima)

Pozivaju se na testiranje pristupnici koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljeni na natječaj za prijem u radni odnos jednog zaposlenika na radno mjesto III. vrste – laboranta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja.

Testiranje će se održati u četvrtak 05. srpnja 2018. godine, s početkom u 08:00 sati na Odjelu za fiziku Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 (učionica broj 57).

Na pisano testiranje imaju pravo pristupiti sljedeći pristupnici (lista je sačinjena redom zaprimanja prijava na natječaj):

  1. Pavlačić Ana iz Osijeka
  2. Knezović Ivana iz Čepina

Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Prilikom testiranja nije dopušteno korištenje literature, mobilnih uređaje ili drugih komunikacijskih uređaja, te se ne smije napuštati prostorija u kojoj se obavlja testiranje. Pristupnici koji prekrše prethodna pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov pisani rad Povjerenstvo neće bodovati. Za pristupnika koji ne bude pristupio testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Testiranje pristupnika se sastoji u pisanoj provjeri znanja, praktičnom dijelu ispita za obavljanje poslova radnog mjesta, te razgovora s kandidatima.

Pristupnici natječaja će istoga dana biti obaviješteni o rezultatima cjelokupnog testiranja.

Osobe koje su se prijavile na javni natječaj, a koje nisu stekle status pristupnika:

  1. Tena Kezerle, Osijek

Pisana obavijest onima koji nisu stekli status pristupnika će biti poslana na kućnu adresu.

KLASA:112-01/18-01/36
URBROJ:2158/60-60-30-18-01

Povjerenstvo za provedbu natječaja