Poziv na testiranje

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku

Povjerenstvo za provjeru uvjeta natječaja za izbor za radno mjesto III. vrste zvanja – laboranta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjela za fiziku, Osijek objavljuje:

POZIV NA TESTIRANJE

Pozivaju se na testiranje pristupnici koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljeni na natječaj za prijem u radni odnos jednog zaposlenika na radno mjesto III. vrste – laboranta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Testiranje će se održati u utorak, 16. listopada 2018. godine, s početkom u 09:00 sati na Odjelu za fiziku Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 (učionica broj 57).

Na pisano testiranje imaju pravo pristupiti sljedeći pristupnici (lista je sačinjena redom zaprimanja prijava na natječaj):

  1. Pavlačić Ana iz Osijeka
  2. Hrvoje Miloloža iz Čepina
  3. Kristina Dominković iz Podgajci Podravski
  4. Ivona Stakor iz Osijeka
  5. Jalšovec Alen iz Osijeka
  6. Dvizac Zora iz Tenja
  7. Sesar Vedrana iz Otoka
  8. Šarčević Željko iz Osijeka

Pristupnici koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Prilikom testiranja nije dopušteno korištenje literature, mobilnih uređaja ili drugih komunikacijskih uređaja, te se ne smije napuštati prostorija u kojoj se obavlja testiranje. Pristupnici koji prekrše prethodna pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov pisani rad Povjerenstvo neće bodovati. Za pristupnika koji ne bude pristupio testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Testiranje pristupnika se sastoji u provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, poznavanje – osnova fizike i obrade podataka (mjerenja i stastistička obrada podataka.)

Pristupnici koji ostvare više od 50% bodova na testiranju bit će pozvani na usmeno testiranje (intervju). Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja objavit će se na mrežnim stranicama Odjela za fiziku u Osijeku najmanje pet (5) dana prije održavanja usmenog testiranja (intervjua).

Klasa: 112-01/18-01/69
Urbroj: 2158/60-60-30-18-01
Osijek, 09. listopada 2018. godine

Povjerenstvo za provjeru uvjeta natječaja