Poziv na ispunjavanje ankete do 5.10.2021. i na Panel raspravu 11.10.2021. o ulozi mladih u tranziciji prema klimatskoj neutralnosti

Konferencija o budućnosti Europe – rasprava o tranziciji Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti
Panel rasprava sa mladima
srijeda 11. listopada 2021.
14:30 – 16:00
Veza za videokonferenciju: Panel mladi o klimatskoj neutralnosti

Molimo proslijediti svim zainteresiranima.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Uprava za klimatske aktivnosti, organizira seriju od osam panel rasprava i završnu konferenciju kroz deveti i deseti mjesec na temu tranzicije Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti.
Svrha je uspostaviti dijalog u društvu o izazovima i mogućnostima za pravednu i učinkovitu tranziciju Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti. Pitanje je uloge mladih i kako oni mogu pomoći u kataliziranju tog procesa!
Na Završnoj konferenciji 27. listopada 2021. predstavnici svakog od Panela (poslovni sektor, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, mladi, mediji, obrazovni sektor, znanstvenici, sindikati, organizacije civilnog društva) predstavit će zaključke i preporuke. Objedinjeni zaključci i preporuke će biti objavljeni na mrežnoj stranici MINGOR-a
Pozivaju se mladi ispuniti anketni upitnik o stavovima i razmišljanjima što će pomoći u vođenju Panel rasprave i izradi zaključaka i preporuka.
Anketa u trajanju od 5 minuta je ovdje a rok za ispunjavanje je 5. listopada 2021.
Ova se događanja održavaju u kontekstu Konferencije o budućnosti Europe što je pokrenula Europska komisija kako bi se čuo glas građana EU-a o izazovima i prioritetima Europe.
Države članice EU-a su donijele Europski propis o klimi, koji postavlja zajednički cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. u odnosu na 1990. godinu i postići klimatsku neutralnost najkasnije do 2050. godine.
Scenariji smanjenja emisije stakleničkih plinova su opisani u Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, koja će zajedno s novim zakonodavstvom usmjeriti razvoj Hrvatske prema drastičnom smanjenju emisija stakleničkih plinova.
Klimatska ambicija EU-a, koju Hrvatska dijeli, utjecat će na sve segmente društva te je potrebno uspostaviti dijalog u društvu o izazovima i mogućnostima.
Moderatorice su:
Ana Žerjav, studentica informacijskih znanosti, Filozofski fakultet, Zagreb
Klara Justić, studentica geofizike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Panelisti su:
Franka Logarić, School Strike 4 Climate Croatia
Ivan Majstorić, Svijetski savez mladih
Vito Avakumović, Možemo! doktorand klimatologije na Sveučilištu u Hamburgu
dr. sc. Josip Jagodar, predsjednik Savjeta za mlade VRH
Josip Perkušić, mag. iur. UN mladi delegat u Republici Hrvatskoj