Polica osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja

Poštovani studenti,

obavještavamo Vas da je Odjel za fiziku potpisao sa Jadranskim osiguranjem Policu osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja.

U privitku možete pogledati kopiju police te predmete osiguranja.

Odjel za fiziku