Odluka o imenovanju odbora za završne

ODLUKU

o imenovanju Odbora za završne radove i diplomske ispite na Odjelu za fiziku

 

I.

Imenuje se  Odbor za završne radove i diplomske ispite na Odjelu za fiziku, kako slijedi:

  1. dr. sc. Zvonko Glumac, docent, zamjenik pročelnika, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Branko Vuković, izvanredni profesor, član
  3. prof. dr. sc. Igor Lukačević, izvanredni profesor, zamjenik pročelnika, član
  4. dr. sc. Ivan Vazler, docent, član
  5. dr. sc. Domagoj Belić, docent, član

 

II.

Odbor se imenuje na mandat u trajanju od (4) četiri godine, odnosno od 19. studenoga 2020. godine, do 19. studenoga 2024. godine.

 

Odluka o imenovanju Odbora za završne radove