Objava rezultata natječaja – rang ljestvica- visi inf. referent 2021

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA FIZIKU
KLASA:
URBROJ:
Osijek, 23. studenoga 2021. godine

Povjerenstvo za izbor kandidata na radno mjesto II. vrste–
viši informatički referent na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Obavijest

Rang lista pristupnika prema ukupnom
broju bodova ostvarenih u I. i II. razini

Red. broj Ime i prezime pristupnika I. razina
broj bodova II. razina
broj bodova I+II razina
Ukupan broj bodova
1. Kurilj Krunoslav 60 28 88
2. Husnjak Ivan 52 27 79

Obavještavaju se pristupnici na Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste–viši informatički referent na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, o ukupnom broju bodova u I. II. razini provedbe natječajnog postupka, te da će Odluku o izboru zaposlenika donijeti pročelnik Odjela za fiziku izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić. Odluka o izboru zaposlenika će biti objavljena na web stranici Odjela. (www.fizika.unios.hr)

POVJERENSTVO

1. Doc. dr. sc. Ivan Vazler

____________________________
2. Doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj

_____________________________
3. Izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević

_____________________________