OBAVIJEST STUDENTIMA

Od 31.8.2015. godine prijava na STUDOMAT bit će moguća iskljućivo sa AAI@EduHr korisničkom oznakom, odnosno od navedenog datuma neće biti moguća prijava pomoću dosadašnjih ISVU korisničkih imena.

Molimo sve studente da se najkasnije do 15.7.2015. godine pokušaju prijaviti na STUDOMAT pomoću AAI@EduHr korisničke oznake.

Ukoliko netko od studenta nezna svoj AAI@EduHr korisničku oznaku ili ima bilo kakav problem pri prijavi na studomat sa AAI@EduHr korisničkom oznakom molim da se javi sistemcu Saši Vidakoviću osobno ili na mail adresu sasa@fizika.unios.hr kako bi se pravovremeno otklonio problem i omogućila prijava ispita na jesenskom ispitnom roku. Prilikom javljana u email poruci obvezno poslati svoj OIB koji je potreban za novu obnovu korisničkog računa.