Obavijest o izboru zaposlenika na određeno vrijeme na radno mjesto I vrste – asistent

KLASA:112-02/18-02/53
URBROJ. 2158/60-60-30-18-01
Osijek, 17. rujna 2018.

PRISTUPNICI NATJEČAJA

za izbor i prijam zaposlenika/zaposlenice na određeno vrijeme na radno mjesto I vrste-asistent na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

PREDMET: Obavijest o izboru zaposlenika na određeno vrijeme na radno mjesto I vrste – asistent (zamjena za porodiljni dopust) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Poštovani,

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvješćuje Vas da je na temelju Natječaja za izbor i prijem zaposlenika na određeno vrijeme na radno mjesto I vrste – asistent na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za porodiljni dopust) na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku proveden natječajni postupak. Na temelju prijedloga Povjerenstva za davanje mišljenja o izboru predloženika / predloženice na radno mjesto I. vrste – asistent na određeno vrijeme, Odlukom Sveučilišnog vijeća za prirodne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. rujna 2018. godine (KLASA: 602-04/18-08/7 URBROJ: 2158/60-01-18-60) na radno mjesto I. vrste – asistent na određeno vrijeme izabrana je Jelena Strišković.

Rang ljestvica pristupnika Natječaja prema ukupnim ostvarenim bodovima u I. i II. razini provedbe natječajnog postupka objavljena je na mrežnim stranicama Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić