Obavijest o ispitu – Diferencijalnog računa (Matematika 1)

Pismeni ispit iz Diferencijalnog računa (Matematika 1) 01.07.2020 u 12h, u dvorani 9, Odjel za matematiku, a 14.07.2020, u 10h u dvorani D60, Odjel za fiziku.