Obavijest – natječaj

Otvoren je (do 24. 08.) natječaj za suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u Centru za istraživanje mora u Rovinju, na projektu Ekološki odziv sjevernog Jadrana na klimatske promjene i antropogeni učinak (EcoRENA).

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete završenog sveučilišnog diplomskog studija geofizike ili fizike.

Poveznica:
https://www.irb.hr/O-IRB-u/Administrativne-strucne-i-tehnicke-sluzbe/Natjecaji-za-radna-mjesta