Natječaj za izbor dva suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku raspisuje

NATJEČAJ

za izbor dva suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika i sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme ( za vrijeme porodiljnog dopusta ) na radno mjesto asistenta na Odjelu za fiziku u sustavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici natječaja su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., Odluka USRH 174/04; 2/07;,46/07, 45/09; 63/11; 94/13; 139/13. i Odluka USRH 101/14.).

Uz prijavu na natječaj, pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4.
– Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje.

Obrazac 4. objavljen je na mrežnoj stranici Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.fizika.unios.hr.
Dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od trideset dana od objave
natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za fiziku
Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek
S naznakom “Za natječaj“.