Natječaj – asistent / zamjena za porodiljni dopust

Rang ljestvica pristupnika Natječaja prema ukupnim ostvarenim bodovima u I. i II. razini provedbe natječajnog postupka za radno mjesto asistenta (zamjena za porodiljni dopust) na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

RANG LJESTVICA