Nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje docenta

Pročelnik Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 61/11, 94/13, 139/13, 101/14 OUSRH i 60/15), Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine” broj 129/05.), te prijedlogu Stručnog povjerenstva, određuje

NASTUPNO PREDAVANJE

strong> za izbor u nastavno zvanje docenta

I.

Nastupno predavanje pred nastavnicima Odjela za fiziku i studentima Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održat će pristupnik

Dr. sc. Mislav Mustapić

II.

Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike, na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

III.

Nastupno predavanje održava se

u srijedu, 8. lipnja 2016. godine u 11.00 sati
u predavaonici broj 60, Odjela za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

IV.
Tema nastupnog predavanja je
Magnetizam nanočestica

V.
Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. Doc. dr. sc.Igor Lukačević, predsjednik
2. Doc. dr. sc.Zvonko Glumac, član
3. Doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, član

VI.
Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašava se na oglasnim pločama i web-stranicama Odjela za fiziku i Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

PROČELNIK

Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković

Nastupno predavanje – dr.sc. Mislav Mustapić