Nastupno predavanje dr.sc. Domagoj Belić

Pročelnik Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 61/11, 94/13, 139/13, 101/14 OUSRH 60/15 i 131/17), Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine” broj 129/05.), te prijedlogu Stručnog povjerenstva, objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta

I.

Nastupno predavanje pred nastavnicima Odjela za fiziku i studentima Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održat će pristupnik

Dr. sc. Domagoj Belić

II.

Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta kao znanstvenik povratnik iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika, na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

III.

Nastupno predavanje održava se u petak, 24. siječnja 2020. godine u 11.00 sati u predavaonici broj 60, Odjela za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

IV.

Tema nastupnog predavanja je: Spektroskopijske metode u elektronskoj mikroskopiji: EDX i EELS.

V.

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Mislav Mustapić, docent Odjela za fiziku, predsjednik
  2. Izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević, izvanredni profesor i zamjenik pročelnika Odjela za fiziku, član
  3. Doc. dr. sc. Denis Stanić, docent Odjela za fiziku, član

VI.

Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašava se na oglasnim pločama i web-stranicama Odjela za fiziku i Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

PROČELNIK
Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić