Najveći teleskop na svijetu grade i naši znanstvenici