Jesenski upisni rok u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija fizike

Na Sveučilišnom preddiplomskom studiju Fizike ostala su 36 slobodna mjesta za državljane Republike Hrvatske i jedno slobodno mjesto za strane državljane.

Upisi pristupnika koji su stekli pravo upisa provodit će se 21. rujna 2018. godine od 8:30–12:30 sati na Odjelu za fiziku,Trg LJ. Gaja 6.

Više informacija o upisima na linku upisi na preddiplomski studij i na stranici www.postani-student.hr.