IZBORI ZA STUDENSKI ZBOR ODJELA ZA FIZIKU I SVEUČILIŠTA

21. listopada 2021. ( četvrtak ) od 07:00 do 19:00 sati u predavaonici 44