ERASMUS+ mobilnost studenata!

16. prosinca 2015., Odjel za fiziku, 1 kat., pred.60, u 12:00 sati.

Jedinstvena prilika postaviti pitanje studentu Odjela za fiziku koji je bio na stručnoj praksi u Njemačkoj u sklopu programa mobilnosti studenata.

Saznajte sve iz prve ruke! Svi studenti su dobrodošli. Ulaz je besplatan.

Srijeda, 16. prosinca 2015., Odjel za fiziku, 1 kat., pred.60, u 12:00 sati.

ERASMUS- INFO SAT – Maja Strugačevac