COVID-19 – Uputa o postupanju

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Uputa o postupanju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Uputa o nastavi