Termin usmenog ispita u lipnju 2019.

U petak, 14.6.2019. od 12h u dvorani D8 na Odjelu za matematiku, bit će održan usmeni ispit za studente koji su pismeni dio ispita položili preko kolokvija.  Studenti trebaju prijaviti ispitni rok  13.6. U ponedjeljak, 17.6.2019. od 8h u dvorani D7 na Odjelu za matematiku, bit će održan usmeni ispit za… više →