Termini kolokvija i pismenih ispita iz Diferencijalnog računa

Drugi kolokvij: 28.1.2019. u 11h, u predavaonicama D2 (Odjel za matematiku), D-37 i D60 (Odjel za fiziku) Popravni kolokvij: 31.1.2019. u 11h u D1 (Odjel za matematiku) Pismeni ispiti u veljači: 5.2.2019. u 11h u D1 i 19.2.2019. u 11h u D1 (Odjel za matematiku)