Polica osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja

Poštovani studenti, obavještavamo Vas da je Odjel za fiziku potpisao sa Jadranskim osiguranjem Policu osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja. U privitku možete pogledati kopiju police te predmete osiguranja. Odjel za fiziku