Javna rasprava – 15.02.2017.

Odbor za stutarna i pravna pitanja – javna rasprava Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku (Nacrt prijedloga) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku (Nacrt prijedloga) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku (Obrazloženje… više →