PENF 2 – 2015. Rezultati 1. izlaznog kolokvija

  1 izlazni Bodovi Z 1. Martina Mikulić 14,5 9,0 2. Anton Aladenić 6,5 9,5 3. Josip Baotić 8,0 9,0 4. Arijan Aleksić 12,0 7,5 5. Anja Ćupurdija 11,0 8,5 6. Maja Sudar 11,5 6,5 7. Dunja Straka 9,0 5,0 8. Svetlana Veselinović 12,5 12,0 9. Isabela Tišma 10,0 7,5