Anketa o vrednovanju učenja na daljinu

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

kako bi se procijenila kvaliteta nastave na daljinu tijekom pandemije, u sustavu visokoškolskog obrazovanja je pokrenut projekt “Vrednovanje učenja na daljinu na visokoškolskim ustanovama u Srbiji i Hrvatskoj”.

Međukulturalno istraživanje provodi tim istraživača sa Sveučilišta u Novom Sadu i Sveučilišta Josip Jurja Strossmayera u Osijeku, a cilj je ispitati kako studenti doživljavaju učenje na daljinu, te kakve utjecaje ovaj oblik rada ima na različite ishode u učenju tijekom pandemije COVID-19.

Ukoliko želite sudjelovati u ovom projektu, molim vas da popunite anketu na adresi.

Po okončanju projekta OF će izvješće na temelju svih anketa koje su popunili naši studenti.