3. dan mladih istraživača

U utorak, 30. studenoga 2021., u prostorijama Medicinskog fakulteta u Osijeku održat će se konferencija pod nazivom “3. dan mladih istraživača”. Konferencija je organizirana od strane Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i njegovih sastavnica. Mladi znanstvenici Sveučilišta u Osijeku će imati priliku prezentirati svoja istraživanja, a među njima će biti studenti i asistenti Odjela za fiziku. Za više informacija, knjigu sažetaka i program konferencije, posjetite službenu web stranicu

https://istrazivaci-os.com.hr/

a sve zainteresirane pozivamo da prate izlaganja putem MS Teams poveznice

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4fb4c2d953d84e7aa68df3744bf6a1ef%40thread.tacv2/1637072480763?context=%7bTid%3a97fe52dd-b208-4957-af00-1235bcb9b847%2cOid%3a63727295-b913-4941-bdbd-84e87964c69f%7d