Matematika 1-rezultati pismenog ispita

Pismeni dio ispita održan 03.07.2017. položio je student Flauder Andrej, 45 bodova, ocjena dovoljan. Ostali studenti nisu položili. Uvid u pismene ispite će se održati u četvrtak 06.07.2017. u 8.30h u uredu 15 na prvom katu na Odjelu za matematiku.