Seminari.

Iz ovog kolegija se odrzavaju seminari (ne odrzavaju se kolokviji i domace zadace).

Popis ponudenih seminara:

Naziv seminara Student Vrijeme odrzavanja (dan i sat) Seminar odrzan
1. Matamerizam 20.01.2015.
2. Digitalni mikroskop 20.01.2015.
3. Fluorescencija maslinovog ulja Dunja Straka 20.01.2015. 13.15h
4. Zasto je lisce zeleno 20.01.2015.
5. LED – oblik vs kutno osvjetljenje Martina Mikulic 20.01.2015. 13.30h
6. Fluorescencija minerala 20.01.2015.
7. Reflektivnost minerala u prahu 20.01.2015.
8. Antioksidansi u prirodnim sokovima 20.01.2015.
9. Kozmetika u razlicitim uvjetima osvjetljenja 20.01.2015.
10. Refleksija na oklopima kukaca Anton Aladenic 20.01.2015. 13.00h
11. Suncane naocale i UV zracenje Anja Cupurdija 20.01.2015. 12.00h
12. Forenzika s tintom Svetlana Veselinovic 20.01.2015. 12.15h
13. NIR analiza agrikultura 20.01.2015.
14. Plazma monitoring 20.01.2015.
15. Transmisija tankih filmova – mjerenje indeksa loma 20.01.2015.
16. Forenzika – karakterizacija kontuzija 20.01.2015.
17. Fluorescencija deterdenata 20.01.2015.
18. Karakterizacija LED dioda 20.01.2015.
19. Dubinska mjerenja koze neinvazivnom refleksijom 20.01.2015.
20. Degradacija polimerskih materijala 20.01.2015.
21. Moj omiljeni sok Maja Sudar 20.01.2015. 12.45h
22. Autentikacija zestokih pica Josip Baotic 20.01.2015. 12.30h
23. Reflektivnost solarnih panela Isabela Tisma 20.01.2015. 11.45h
24. Iradijacija oblaka Arijan Aleksic 20.01.2015. 11.30h
25. Reflektivnost i fertilizacija tla 20.01.2015.

Popis odrzanih seminara:

Back to Top